Usluga

 

Cijena

Inicijalni razgovor

60 – 90 min

450,00 kn (360 kn + PDV)

Terapija igrom – individualni susret

45 min

300,00 kn (240 kn + PDV)

Terapija igrom – obiteljski susret

60 – 90 min

450,00 kn (360 kn + PDV)

Savjetovanje

45 min

300,00 kn (240 kn + PDV)

Obiteljsko savjetovanje

60 – 90 min

450,00 kn (360 kn + PDV)

Supervizija i konzultacije za stručnjake

60 min

400,00 kn (320 kn + PDV)

Supervizija iz terapije igrom (grupna)

4 sata

400,00 kn (320 kn + PDV) po polazniku

Odlazak u vrtić / školu (Zagreb)

60 min

400,00 kn (320 kn + PDV)

Odlazak u vrtić / školu (izvan Zagreba)

60 min

400,00 kn (320 kn + PDV) + putni troškovi

Predavanje (Zagreb)

90 – 120 min

1000,00 kn (800 kn + PDV)

Predavanje (izvan Zagreba)

90 – 120 min

1000,00 kn (800 kn + PDV) + putni troškovi

Cjenik vrijedi od 1. siječnja 2019.