Ova edukacija je istovremeno znanstveno utemeljena i visoko praktična: razvijena je i provjerena kroz dugogodišnji stručni rad u vrtiću, školi i kliničkom radu s djecom, roditeljima i stručnjacima (odgajatelji, učitelji, logopedi, psiholozi, pedagozi, defektolozi…).

Modul 1

 

25.-28.10.2018.

od 9 do 17 sati

 


Emocionalni razvoj i podrška

 

 • temelji emocionalnog razvoja
 • podrška samoregulaciji
 • umirivanje burnih osjećaja
 • postavljanje granica

Modul 2

 

16.-18.11.2018.

od 9 do 17 sati

 


Djeca s posebnim potrebama

 

 • senzorna integracija i teškoće
 • ADHD
 • teškoće iz autističnog spektra
 • darovita djeca
 • emocionalne i ponašajne teškoće

Modul 3

 

18.-20.01.2019.

od 9 do 17 sati

 


Terapeutska
igra

 

 • korištenje igre na terapeutski
 • način, s ciljem poticanja
 • dječjeg razvoja i razvijanja
 • podržavajućeg odnosa

Modul 4

 

08.-10.02.2019.

od 9 do 17 sati

 


Suradnja s roditeljima

 

 • komunikacijske vještine
 • vještine rješavanja problema i sukoba
 • osnove odgojnog savjetovanja

Rezultati programa

praktične vještine

primjenjiva znanja

podizanje kvalitete rada

veće zadovoljstvo

veća stručnost

manji stres u radu
s djecom i roditeljima

Najbolje što sam svom djetetu znala pomoći sama, pomogla sam. Najbolje što sam svom djetetu mogla omogućiti jesu susreti sa Sanjom. Hvala!

"Uz Sanju će se vaše dijete potpno opustiti, ali i vi sami. Sanja vam daje savjet kada ne znate kako dalje, razumijevanje kada ne shvaćate što dalje, sigurnost kada mislite da ne možete dalje i toplinu kada pomislite da ste sami u svemu."

"Jedan pogled u Sanjine oči bio mi je dovoljan da shvatim da je idealna osoba za našu obitelj kada je riječ o psihološkoj pomoći djetetu i obitelji."

Ciljevi edukacije

Želimo pružiti cjelovitu stručnu podršku drugim stručnjacima u radu s djecom kroz unaprjeđenje znanja o dječjem emocionalnom razvoju, mogućim teškoćama te kroz usvajanje praktičnih i primjenjivih vještina.

Edukacija je praktično orijentirana i koncipirana tako da se uz temeljnu teorijsku osnovu, uvježbavaju vještine potrebne za radu s djecom u svakodnevnom radu.

Sastoji se od 4 modula te je moguće izabrati jedno ili više područja koja najbolje odgovaraju Vašim interesima i potrebama. Naravno, možete sudjelovati na sva 4 i postati pravi stručnjaci.

Najbolje što sam svom djetetu znala pomoći sama, pomogla sam. Najbolje što sam svom djetetu mogla omogućiti jesu susreti sa Sanjom. Hvala!

"Uz Sanju će se vaše dijete potpno opustiti, ali i vi sami. Sanja vam daje savjet kada ne znate kako dalje, razumijevanje kada ne shvaćate što dalje, sigurnost kada mislite da ne možete dalje i toplinu kada pomislite da ste sami u svemu."

"Jedan pogled u Sanjine oči bio mi je dovoljan da shvatim da je idealna osoba za našu obitelj kada je riječ o psihološkoj pomoći djetetu i obitelji."

Modul 1. “Temelji emocionalnog razvoja i podrška”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Temelji emocionalnog razvoja i podrška” prvi je modul edukacije fokusiran na dubinsko razumijevanje dječjeg emocionalnog razvoja. Ono je temelj kvalitetnog rada s djecom i mladima, bez obzira jesmo li odgajatelji ili učitelji, psiholozi, defektolozi, pedagozi, logopedi ili liječnici… Hoćemo li biti podrška djetetu ponajviše ovisi o tome kako razumijemo što se s djetetom događa. Primjerice, način na koji razumijemo što je s djetetom koje ima ispade bijesa, nesigurno je, tjeskobno je, ima strahove ili je pak nemirno ili agresivno, određuje kako ćemo vidjeti dijete, formira naš odnos s njime i ishodište je pravilnog pristupa i podrške. Na našoj edukaciji usvojit ćemo znanja i načine podrške koji su razvojno prikladni, znanstveno utemeljeni i praktično provjereni.

Načini podrške emocionalnom razvoju ili njen izostanak ima dalekosežne posljedice na formiranje osobnosti djeteta i njegovih sposobnosti.

 

“Lakše je graditi snažnu djecu, negoli popravljati slomljene ljude” (F. Rogers)

 

citat je koji opisuje srž onoga što doduše nije nova ideja no suvremena nam neuroznanost dodatno rasvjetljava.
Tijekom ovog modula dobit ćemo konkretne odgovore na slijedeća pitanja i usvojiti praktične vještine:

Kako adekvatno postaviti granice?

 

Kako s intenzivnim osjećajima?

 

Kako pomoći djetetu da
stekne bolju emocionalnu regulaciju?

 

Što kad dijete ima ispad bijesa?

 

Što i kako s djecom
koja su izbirljiva u jelu?

 

A što s onima koji
često ulaze u sukobe?

 

Kako biti adekvatna podrška razvoju
zdrave samosvijesti i samopoštovanja?

Modul 2. “Djeca s posebnim potrebama”

U drugom modulu “Djeca s posebnim potrebama” (siječanj – ožujak 2017.) fokus će biti na djeci koja imaju posebne potrebe, prvenstveno u kontekstu predškolskog i školskog obrazovanja i baviti ćemo se slijedećim područjima:

 

senzorna integracija i teškoće

 

poremećaji iz autističnog spektra

 

govorno-jezični razvoj i teškoće

 

posebne potrebe darovitih

emocionalne i ponašajne teškoće.

 

Tijekom ovog modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanja:

 

koje su to specifične potrebe?

 

kako ih prepoznati?

 

kako ih zadovoljiti?

Modul 3. “Terapeutska igra”

„Terapeutska igra“ treći je modul edukacije, a polaznicima nudi znanja i vještine za korištenje igre na specifičan način, s ciljevima:

unaprjeđenja emocionalne dobrobiti djeteta,

smanjenja blagih emocionalnih ili psiholoških problema

uspostave i osnaživanja odnosa s djetetom

detekcije ozbiljnih problema.

S obzirom da je dječja igra glavni način komunikacije i funkcioniranja djeteta, boljim razumijevanjem tog djetetova jezika kao i načina upotrebe, značajno unaprjeđujemo kvalitetu vlastitog rada, bez obzira radimo li kao odgojitelji, učitelji, psiholozi, pedagozi, defektolozi, logopedi… Osbito je korisna široka primjenjivost ove metode jer je sjajna nadopuna ostalim metoda koje bazično koristimo, primejrice u radu odgojitelja, učitelja, logopeda, defektologa, psihologa…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 4. “Suradnja s roditeljima”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suradnja s roditeljima izuzetno je važan, osjetljiv no često zanemaren dio rada svih stručnjaka koji rade s djecom jer će upravo o kvaliteti tog segmenta rada često ovisiti i efikasnost samog rada s djetetom.

U ovom modulu, bavimo se slijedećim područjim te usavjamo praktične vještine:

elementi kvalitetne suradnje s roditeljima

komunikacijske vještine

vještine rješavanja problema i sukoba

osnove odgojnog savjetovanja

Zašto baš ova edukacija?

 

Edukacija je razvijena i provjerena kroz dugogodišnji rad u dječjem vrtiću, utemeljena je na suvremenim znanstvenim znanjima, no razvijana i provjerena kroz dugogodišnji rad s odgajateljima, djecom i roditeljima u dječjem vrtiću; kroz klinički terapijski rad s djecom s emocionalnim, ponašajnim problemima i teškoćama u razvoju.

Voditeljice edukacije u praksi primjenjuju ono što poučavaju i imaju istinsko iskustva u odgojno – obrazovnom procesu i praksi i kliničkom radu s djecom s emocionalnim, ponašajnim problemima i teškoćama u razvoju kao i njihovim roditeljima.

Ova edukacija pruža specifična znanja i vještine iz područja terapije igrom, pristupa koji je razvojno prilagođen i efikasan u radu s djecom.

Cijena i način sudjelovanja.

 

Edukaciju je moguće platiti u obrocima, svaki plativ do početka određene radionice. Mjesto na edukaciji je rezervirano uplatom kotizacije ili prvog obroka. Na veći broj modula i plaćanje u cijelosti odobravamo popust.

Modul Br. sati Cijena
1. Temelji emocionalnog razvoja 45 1800 kn
2. Djeca s posebnim potrebama* 45 1800 kn
3. Terapeutska igra* 30 1800 kn
4. Suradnja s roditeljima 25 1000 kn

Popusti:

3 modula: 5% popusta

4 modula: 10% popusta

rezervacija do 15.7.2018.: dodatnih 10% popusta

posebni popusti za više sudionika iz iste ustanove

* preduvjet za 2. i 3. modul je prvi modul

Što cijena uključuje?

145 sati edukacije

25-45 sati po modulu

145 sati edukacije

25-45 sati po modulu

20 sati supervizije

5 sati po modulu

20 sati supervizije

5 sati po modulu

Pisane materijale

na radionicama

Pisane materijale

na radionicama

Kavu i osvježenje

U pauzama

Kavu i osvježenje

U pauzama

Tko su voditeljice?

 

Čarobnu svjetiljka zajedničnim snagama osmišljaju i provode Maja Bonačić iz Udruge „Oblačić“, specijalizirna za rad dijagnostiku i tretman djece s autističnog spektra i Sanja Ivanušević Grgas iz Centra za terapiju igrom, specijaliziranu za područje emocionalnog razvoja te emocionalnih i ponašajnih teškoća i njihovog tretmana.

Maja Bonačić

mag. psych.

098 762 843

Maja Bonačić, magistra psihologije, educirana je iz područja integrativne, nedirektivne, filijalne terapije igrom te razvojne terapije igrom za djecu s poteškoćama. Uz to je majstor NLP-a i predsjednica Udruge Oblačić.  Ima višegodišnje kliničko iskustvo u dijagnostičkom i terapijskom radu s djecom s posebnim potrebama. Vodila je nekoliko volonterskih edukativnih projekata, od kojih je najpoznatiji “Zaigrana pedala” za djecu s poremećajem iz autističnog spektra. Trenutno vodi projekt za ranu intervenciju i terapiju na otoku Korčuli.

Sanja Ivanušević Grgas, dipl. psiholog, terapeut igrom, osnivačica je Centra za terapiju igrom. Sanja ima dugogodišnje iskustvo rada u odgojno – obrazovnim ustanovama (DV, OŠ). Educirana je iz različitih pristupa terapije igrom (child – centered play therapy, filial play therapy, „Learn to play“ „Test svijeta“, Integrativni model, Gestalt play therapy) kao i iz područja vođenja grupa, te niz godina radi na osobnom i profesionalnom razvoju odraslih. Vodi edukacije za stručnjake mentalnog zdravlja, odgajatelje i učitelje iz područja dječjeg razvoja i terapije igrom. Kao volonter Međunarodne akademije za terapiju igrom i psihosocijalne projekte (INA-PTSP) sudjelovala u projektu „Rastimo zajedno“ u Nigeriji u edukaciji stručnjaka koji rade s djecom. Redoviti je gost časopisa i TV emisija, kao i gost predavač na fakultetima.

Sanja Ivanušević Grgas

mag. psych., terapeut igrom

095 8 200 470

Prijava za Čarobnu svjetiljku

Prijavljujem se za modul:

(za module "Djeca s posebnim potrebama" i "Terapeutska igra" je obavezan preduvjet modul "Temelji emocionalnog razvoja")

Lokacija:

Zagreb

Napomena: modul "Suradnja s roditeljima" (proljeće 2018.) održavat će se i u Splitu. Molimo da prilikom prijave napišete u polju "Dodatno" gdje biste htjeli sudjelovati na tom modulu.