Ova edukacija je istovremeno znanstveno utemeljena i visoko praktična: razvijena je i provjerena kroz dugogodišnji stručni rad u vrtiću, školi i kliničkom radu s djecom, roditeljima i stručnjacima (odgajatelji, učitelji, logopedi, psiholozi, pedagozi, defektolozi…)

Modul 1

 

21. do 23. listopada 2022.

od 9 do 17 sati

 


Emocionalni razvoj i podrška

 

 • temelji emocionalnog razvoja
 • podrška samoregulaciji
 • umirivanje burnih osjećaja
 • postavljanje granica

Modul 2

 

18. do 20. studenog 2022.

od 9 do 17 sati

 


Djeca s posebnim potrebama

 

 • senzorna integracija i teškoće
 • ADHD
 • teškoće iz autističnog spektra
 • darovita djeca
 • emocionalne i ponašajne teškoće

Modul 3

 

20. do 22. siječnja 2023.

od 9 do 17 sati

 


Terapeutska
igra

 

 • korištenje igre na terapeutski način
 • cilj: poticanje dječjeg razvoja i razvijanje podržavajućeg odnosa

Modul 4

 

17. do 19. veljače 2023.

od 9 do 17 sati

 


Suradnja s roditeljima

 

 • komunikacijske vještine
 • vještine rješavanja problema i sukoba
 • osnove odgojnog savjetovanja

Rezultati programa

praktične vještine

primjenjiva znanja

podizanje kvalitete rada

veće zadovoljstvo

veća stručnost

manji stres u radu
s djecom i roditeljima

Najbolje što sam svom djetetu znala pomoći sama, pomogla sam. Najbolje što sam svom djetetu mogla omogućiti jesu susreti sa Sanjom. Hvala!

"Uz Sanju će se vaše dijete potpno opustiti, ali i vi sami. Sanja vam daje savjet kada ne znate kako dalje, razumijevanje kada ne shvaćate što dalje, sigurnost kada mislite da ne možete dalje i toplinu kada pomislite da ste sami u svemu."

"Jedan pogled u Sanjine oči bio mi je dovoljan da shvatim da je idealna osoba za našu obitelj kada je riječ o psihološkoj pomoći djetetu i obitelji."

Ciljevi edukacije

Želimo pružiti cjelovitu stručnu podršku drugim stručnjacima u radu s djecom kroz unaprjeđenje znanja o dječjem emocionalnom razvoju, mogućim teškoćama te kroz usvajanje praktičnih i primjenjivih vještina.

Edukacija je praktično orijentirana i koncipirana tako da se uz temeljnu teorijsku osnovu, uvježbavaju vještine potrebne za rad s djecom u svakodnevnom radu.

Sastoji se od 4 modula te je moguće izabrati jedno ili više područja koja najbolje odgovaraju Vašim interesima i potrebama. Naravno, možete sudjelovati na sva 4 i postati pravi stručnjaci.

Najbolje što sam svom djetetu znala pomoći sama, pomogla sam. Najbolje što sam svom djetetu mogla omogućiti jesu susreti sa Sanjom. Hvala!

"Uz Sanju će se vaše dijete potpno opustiti, ali i vi sami. Sanja vam daje savjet kada ne znate kako dalje, razumijevanje kada ne shvaćate što dalje, sigurnost kada mislite da ne možete dalje i toplinu kada pomislite da ste sami u svemu."

"Jedan pogled u Sanjine oči bio mi je dovoljan da shvatim da je idealna osoba za našu obitelj kada je riječ o psihološkoj pomoći djetetu i obitelji."

Modul 1. “Temelji emocionalnog razvoja i podrška”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Temelji emocionalnog razvoja i podrška” prvi je modul edukacije fokusiran na dubinsko razumijevanje dječjeg emocionalnog razvoja. Ono je temelj kvalitetnog rada s djecom i mladima, bez obzira jesmo li odgajatelji ili učitelji, psiholozi, defektolozi, pedagozi, logopedi ili liječnici… Hoćemo li biti podrška djetetu ponajviše ovisi o tome kako razumijemo što se s djetetom događa. Primjerice, način na koji razumijemo što je s djetetom koje ima ispade bijesa, nesigurno je, tjeskobno je, ima strahove ili je pak nemirno ili agresivno, određuje kako ćemo vidjeti dijete, formira naš odnos s njime i ishodište je pravilnog pristupa i podrške. Na našoj edukaciji usvojit ćemo znanja i načine podrške koji su razvojno prikladni, znanstveno utemeljeni i praktično provjereni.

Načini podrške emocionalnom razvoju ili njen izostanak ima dalekosežne posljedice na formiranje osobnosti djeteta i njegovih sposobnosti.

 

“Lakše je graditi snažnu djecu, negoli popravljati slomljene ljude” (F. Rogers)

 

citat je koji opisuje srž onoga što doduše nije nova ideja no suvremena nam neuroznanost dodatno rasvjetljava.
Tijekom ovog modula dobit ćete konkretne odgovore na sljedeća pitanja i usvojiti praktične vještine:

Kako adekvatno postaviti granice?

 

Kako s intenzivnim osjećajima?

 

Kako pomoći djetetu da
stekne bolju emocionalnu regulaciju?

 

Što kad dijete ima ispad bijesa?

 

Što i kako s djecom
koja su izbirljiva u jelu?

 

A što s onima koji
često ulaze u sukobe?

 

Kako biti adekvatna podrška razvoju
zdrave samosvijesti i samopoštovanja?

Modul 2. “Djeca s posebnim potrebama”

U drugom modulu “Djeca s posebnim potrebama” fokus će biti na djeci koja imaju posebne potrebe, prvenstveno u kontekstu predškolskog i školskog obrazovanja te ćemo se baviti  sljedećim područjima:

 

– senzorna integracija i teškoće

 

– poremećaji iz autističnog spektra

 

– govorno-jezični razvoj i teškoće

 

– posebne potrebe darovitih

 

– emocionalne i ponašajne teškoće

 

Tijekom ovog modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanja:

 

Koje su to specifične potrebe?

 

Kako ih prepoznati?

 

Kako ih zadovoljiti?

Modul 3. “Terapeutska igra”

„Terapeutska igra“ treći je modul edukacije koji polaznicima nudi znanja i vještine za korištenje igre na specifičan način, sa sljedećim ciljevima:

– unaprjeđenje emocionalne dobrobiti djeteta

– smanjenje blagih emocionalnih ili psiholoških problema

– uspostava i osnaživanje odnosa s djetetom

– detekcija ozbiljnih problema

S obzirom na to da je dječja igra glavni način komunikacije i funkcioniranja djeteta, boljim razumijevanjem tog djetetova jezika kao i načinom upotrebe, značajno unaprjeđujemo kvalitetu vlastitog rada, bez obzira radimo li kao odgojitelji, učitelji, psiholozi, pedagozi, defektolozi, logopedi… Osobito je korisna široka primjenjivost ove metode jer je sjajna nadopuna ostalim metoda koje bazično koristimo, primjerice u radu odgojitelja, učitelja, logopeda, defektologa, psihologa…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 4. “Suradnja s roditeljima”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suradnja s roditeljima izuzetno je važan, osjetljiv no često zanemaren dio rada svih stručnjaka koji rade s djecom jer će upravo o kvaliteti tog segmenta rada često ovisiti i efikasnost samog rada s djetetom.

U ovom modulu, bavimo se sljedećim područjima te usvajamo praktične vještine:

– elementi kvalitetne suradnje s roditeljima

– komunikacijske vještine

– vještine rješavanja problema i sukoba

– osnove odgojnog savjetovanja

Zašto baš ova edukacija?

 

Edukacija je razvijena i provjerena kroz dugogodišnji rad u dječjem vrtiću, utemeljena je na suvremenim znanstvenim znanjima, no razvijana i provjerena kroz dugogodišnji rad s odgajateljima, djecom i roditeljima u dječjem vrtiću; kroz klinički terapijski rad s djecom s emocionalnim, ponašajnim problemima i teškoćama u razvoju.

Voditeljice edukacije u praksi primjenjuju ono što poučavaju i imaju istinsko iskustva u odgojno – obrazovnom procesu i praksi i kliničkom radu s djecom s emocionalnim, ponašajnim problemima i teškoćama u razvoju kao i njihovim roditeljima.

Ova edukacija pruža specifična znanja i vještine iz područja terapije igrom, pristupa koji je razvojno prilagođen i efikasan u radu s djecom.

Cijena i način sudjelovanja

 

Edukaciju je moguće platiti u obrocima, svaki plativ do početka određene radionice.

Mjesto na edukaciji rezervira se uplatom bespovratnog pologa u iznosu prve rate ili uplatom cjelokupne kotizacije.

Na veći broj modula odobravamo popust.

Modul Br. sati Cijena
1. Temelji emocionalnog razvoja 24 1800 kn (238,90 EUR)
2. Djeca s posebnim potrebama* 24 1800 kn (238,90 EUR)
3. Terapeutska igra* 28 1800 kn (238,90 EUR)
4. Suradnja s roditeljima 20 1500 kn (199,08 EUR)

* preduvjet za drugi i treći modul je prvi modul

Popusti:

3 modula: 10% popusta

4 modula: 15% popusta

dodatni popust za više sudionika iz iste ustanove (staviti u napomenu prilikom prijave)

Što cijena uključuje?

96 sati edukacije

20-28 sati po modulu

96 sati edukacije

20-28 sati po modulu

20 sati supervizije

5 sati po modulu

20 sati supervizije

5 sati po modulu

Pisane materijale

na radionicama

Pisane materijale

na radionicama

Kavu i osvježenje

U pauzama

Kavu i osvježenje

U pauzama

Tko su voditeljice?

 

Čarobnu svjetiljka zajedničkim snagama osmišljaju i provode Maja Bonačić iz Centra Coralina, specijalizirna za rad dijagnostiku i tretman djece s autističnog spektra i Sanja Ivanušević  iz Centra za terapiju igrom, specijaliziranu za područje emocionalnog razvoja te emocionalnih i ponašajnih teškoća i njihovog tretmana.

Maja Bonačić

mag. psych.

098 762 843

Maja Bonačić, magistra psihologije, educirana je iz područja integrativne, nedirektivne, filijalne terapije igrom te razvojne terapije igrom za djecu s poteškoćama. Uz to je majstor NLP-a i osnivačica Centra Coralina.  Ima višegodišnje kliničko iskustvo u dijagnostičkom i terapijskom radu s djecom s posebnim potrebama. Vodila je nekoliko volonterskih edukativnih projekata, od kojih je najpoznatiji “Zaigrana pedala” za djecu s poremećajem iz autističnog spektra. Vodila je projekt za ranu intervenciju i terapiju na otoku Korčuli.

Sanja Ivanušević, dipl. psiholog, terapeut igrom, osnivačica je Centra za terapiju igrom. Sanja ima dugogodišnje iskustvo rada u odgojno-obrazovnim ustanovama (DV, OŠ). Educirana je iz različitih pristupa terapije igrom (child-centered play therapy, filial play therapy, „Learn to play“ „Test svijeta“, Integrativni model, Gestalt play therapy) kao i iz područja vođenja grupa, te niz godina radi na osobnom i profesionalnom razvoju odraslih. Vodi edukacije za stručnjake mentalnog zdravlja, odgajatelje i učitelje iz područja dječjeg razvoja i terapije igrom. Kao volonter Međunarodne akademije za terapiju igrom i psihosocijalne projekte (INA-PTSP) sudjelovala u projektu „Rastimo zajedno“ u Nigeriji u edukaciji stručnjaka koji rade s djecom. Redoviti je gost časopisa i TV emisija, kao i gost predavač na fakultetima.

Sanja Ivanušević

mag. psych., terapeut igrom

095 8 200 470

Prijava za Čarobnu svjetiljku

Prijavljujem se za modul:

(za module "Djeca s posebnim potrebama" i "Terapeutska igra" je obavezan preduvjet modul "Temelji emocionalnog razvoja")

Lokacija:

Zagreb