Mjesta u generaciji edukanata 2020. – 2022. u Zagrebu su popunjena.

  Tijekom 2021. krenut će nova edukacija iz terapije igrom u Beogradu.

Za više informacija pišite nam na [email protected]

Terapija igrom efikasna je, razvojno primjerena i znanstveno dokazana terapijska metoda radu s malom djecom i obiteljima kojom se omogućava razrješavanje ili ublažavanje emocionalnih, ponašajnih ili razvojnih problema.

Po ovoj edukaciji polaznici ostvaruju uvjete za registriranog terapeuta igrom (RPT) pri Američkom udruženju za terapiju igrom (APT – Association for Play Therapy)*.

Tijekom edukacije, kroz dvije godine, obrađuju se važne teme za uspješan rad svakog terapeuta
igrom, koje uz dobru teorijsku osnovnost podrazumijevaju i visoko-praktičnu usmjerenost,
odnosno usvajanje praktičnih vještina iz terapije igrom i rada s obiteljima.

Teme i satnica

(2020.-2022.)

  OPIS RADIONICA DATUM SATNICA
1. Uvod u terapiju igrom

Igra i moći igre

Struktura terapijskog procesa

20. – 21. 6.2020.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 12.15

12 sati
2. Dječji razvoj: neurološki razvoj, socio-emocionalni djece i adolescenata, perinatalni razvoj i rođenje, seksualni razvoj, privrženost, razvoj emocionalne regulacije i podrška, vještine empatičkog slušanja i postavljanje granica 4. – 5.7.2020.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
3. Vještine u terapiji igrom: temeljne vještine u nedirektivnoj terapiji igrom (1.) 12. – 13.9.2020.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
4. Vještine u terapiji igrom: temeljne vještine u nedirektivnoj terapiji igrom (2.) 10. – 11.10.2020.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
5. Rad s roditeljima u terapiji igrom (1.):

 – roditelj kao partner u terapijskom procesu, inicijalni susreti, gradnja odnosa, istraživanje potreba, postavljanje ciljeva, terapijski ugovor

14.-15.11.2020.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
6. Rad s roditeljima u terapiji igrom (2.):

–motivacija za promjenu, povratna informacija i bazične savjetodavne vještine

5.-6.12.2020.

Petak, 16.30 – 20

Subota, 09 – 17

12 sati
7.  Psihopatologija u ranoj dobi (vanjski gost predavač)

Dijagnostika i procjena

02/2020.

Petak, 16.30 – 20

Subota, 09 – 17

12 sati
8.  Eko sustav, suradnja s drugim ustanovama

Konceptualizacija 

03/2020.

Subota, 09 – 17

8 sati
9. Teorije promjene

Kreativne prilagodbe (otpori)

Životni skript

Teme u terapiji igrom

04/2021.

Subota, 09 – 17

8 sati
10. Samosvijest  – očekivanja, transfer i kontratansfer u terapijskom rad sa djecom i roditeljima (vanjski predavač) 05/2021.

Petak, 16.30 – 20

Subota, 9 – 17

12 sati
11. Art therapy (vanjski predavač) 06/2021.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
12. Sandtray therapy

Tehnike u terapiji igrom za izražavanje i regulaciju osjećaja

09/2021.

Petak, 16.30 – 20

Subota, 09 – 17

12 sati
13. Specifične teme: anksioznost, agresivnost, daroviti 10/2021.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
14. Specifične teme: ADHD i autistični spektar 11/2021.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
15. Obiteljski terapija – uvod (vanjski predavač)

Obiteljski modaliteti terapije igrom (1.)

12/2021.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
16. Obiteljski modaliteti terapije igrom (2.) 02/2022.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
17. Trauma

Sram, krivnja

03/2022.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

 16 sati
18. Rad s adolescentima (vanjski predavač)

Terapija igrom s adolescentima

04/2022.

Petak, 16.30 – 20

Subota, 09 – 17

12 sati
19. Terapeutske priče 05/2022.

Subota, 09 – 17

8 sati
20. Završetak u terapiji igrom – proces i kriteriji 06/2022.

Subota, 9 – 17

Nedjelja, 9 – 17

16 sati
    UKUPNO 272 sata


Uvjeti za prijavu u edukaciju

Uvjeti za pohađanje edukacije

 • Završen diplomski studij iz područja mentalnog zdravlja: psihologija, edukacijsko-rehabilitacijski studij,
       medicina, socijalni rad, pedagogija
 • Znanja iz razvojne psihologije, dječje i adolescentne psihopatologije, psihologije ličnosti, psihoterapije i
       etike
 • Obavezna mogućnost provođenja terapije igrom s djecom i obiteljima (priložiti potvrdu)
 • Poznavanje engleskog jezika (proučavanje literature)
 • Dva pisma preporuke edukatora, poslodavca ili supervizora o stručnom radu ili volontiranju s djecom
       i obiteljima
 • Sudjelovanje na iskustvenoj uvodnoj radionici
 • Članstvo u Udruzi za promicanje terapije igrom

Uvjeti tijekom pohađanja edukacije

 • 272 sata edukacije
 • 50 sati supervizije
 • 50 sati osobne terapije
 • 500 sati kliničke prakse
 • Rad s klijentima od 3. radionice
 • 24 sati rada u sustručnjačkim (peer) grupama (intervizija)
 • 45 sati za pisanje eseja ili istraživačkog rada

Način rada

Sve teme se obrađuju kroz dinamičnu izmjenu teorijskih predavnja, iskustvenih vježbi i radionica s ciljem stjecanja uvida i praktičnih vještina, proradu sadržaja i uvježbavanje vještina kroz peer grupe, superviziju od strane voditeljica te čitanje literature.

Uz teorijsku i znanstvenu utemeljenost, naglasak edukacije će biti na praktičnom i iskustvenom dijelu – uvježbavanju terapeutskih vještina rada s djecom i roditeljima. To znači da ćete se jako puno igrati, da ćemo očekivati da se igrate i s klijentima pod našom supervizijom te da ćete puno međusobno dijeliti vaša iskustva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zašto je ova edukacije jedinstvena?

Zato jer su Sanja i Maja visoko specijalizirane u svojim područjima, s višegodišnjim kliničkimiskustvom u terapiji igrom i edukaciji stručnjaka. Svoj su zanat „ispekle“ na međunarodnim edukacijama od strane vodećih autoriteta u svojim područjima. Sanjina najdraža tema i primarni interes su emocionalni razvoj djece i emocionalne i ponašajne teškoće, dok je Maja stručnjak za dijagnostiku i razvojne poteškoće. Zajedno se idealno nadopunjuju a u radu im je važna praktična usmjerenost i usvajanje vještina. Više o Sanji i Maji u njihovim životopisima u prilogu.

Dopustite nam da vam pokažemo da je terapija igrom najljepši i razvojno najprikladniji modalitet rada s djecom te vrlo efikasna i u radu s adolescentima. Uz sva znanja i vještine iz svijeta terapije igrom, osvijestiti ćete i vlastite kapacitete za igru te shvatiti da je terapija igrom odličan način i za uspostavljanje odnosa s odraslima.

Cijena

Cijena edukacije iznosi 24.000,00 KN, plativo u ratama.

Podaci za uplatu:

CETI, obrt za edukaciju i savjetovanje

vl. SANJA IVANUŠEVIĆ GRGAS

Kombolova 3, Zagreb

OIB: 95 244 321 415

IBAN: HR33 2340 0091 1604 5826 2

Način prijave

– preko obrasca niže na ovoj stranici

– slanjem potvrde o završenom obrazovanju, CV-a, motivacijskog pisma, potvrde o mogućnosti provođenja terapije igrom s djecom i obiteljima te dvije preporuke na [email protected]

– nakon povratne informacije o zadovoljavanju uvjeta, mjesto se rezervira uplatom bespovratnog pologa od 1000,00 kn

Informacije

Kod Sanje na [email protected] ili 095 8 200 470

 

*Pohađanjem edukacije i zadovoljavanjem svih uvjeta stječe se 272 sata edukacije nužne za stjecanje certifikata „Registrirani terapeut igrom“ pri APT-u. Uz njih, APT zahtjeva i druge nužne preduvjete (položeni kolegiji, sati iskustva i kliničke prakse i supervizija). Više na: www.a4pt.org

O voditeljicama

Sanja Ivanušević, magistra psihologije, terapeut igrom, osnivačica je Centra za terapiju igrom. Educirana je iz različitih pristupa terapije igrom (child – centered play therapy, filial play therapy, „Learn to play“ „Test svijeta“, Integrativni model, Theraplay, Sandtray playtherapy) kao i iz područja vođenja grupa, te niz godina radi na osobnom i profesionalnom razvoju odraslih. Vodi edukacije za stručnjake mentalnog zdravlja, odgajatelje i učitelje iz područja dječjeg razvoja i terapije igrom. Kao suradnik Međunarodne akademije za terapiju igrom i psihosocijalne projekte (INA-PTSP) sudjelovala u projektu „Rastimo zajedno“ u Nigeriji kao edukator stručnjaka koji rade s djecom. Redoviti je gost časopisa i TV emisija, kao i gost predavač na fakultetima.

 

Više na: www.ceti.hr

Sanja Ivanušević Grgas

mag. psych., terapeut igrom

095 8 200 470

Maja Bonačić

mag. psych.

098 762 843

Maja Bonačić, magistra psihologije, osnivačica Centra Coralina.

 

Educirana je iz područja integrativne, nedirektivne, filijalne terapije igrom, razvojne terapije igrom za djecu s poteškoćama, kao i Theraplay te sandtray playtherapy. Uz to je majstor NLP-a te u edukaciji za psihoterapeuta.

 

Ima višegodišnje kliničko iskustvo u dijagnostičkom i terapijskom radu s djecom s posebnim potrebama. Vodila je nekoliko volonterskih edukativnih projekata, od kojih je najpoznatiji “Zaigrana pedala” za djecu s poremećajem iz autističnog spektra.

 

Više na: www.coralina.hr

Prijava za edukaciju iz terapije igrom