FILIJALNA TERAPIJA IGROM

Filijalna terapija igrom kombinacija je obiteljske terapije i terapije igrom kako bi se smanjili i razriješili problemi djeteta i obitelji. Predstavlja relativno kratku intervenciju sa dokazano dugoročnim rezultatima. Radi se o obiteljskoj intervenciji u kojoj su roditelji istinski partneri u terapijskom procesu i primarni provoditelji promjene za svoju djecu.

Filijalna terapija igrom se vrlo uspješno koristi i preventivno, kako bi se obitelji osnažile i povezale, kao i terapijska intervencija za mnoge probleme djeteta i obitelji.

Filijalna terapija igrom prikladna je za djecu od 3-12 godine. Principi terapije igrom uspješno se prilagođavaju i mlađoj djeci (podrška roditelja), kao i sa starijoj. Što ranije reagiramo na problem i omogućimo djeci olakšavanje emocionalnih, ponašajnih, razvojnih i obiteljskih problema, terapija kraće traje, a koristi za dijete i obitelj su dugoročne.

 

Filijalna terapija igrom u prosjeku traje 15 – 20 susreta, što ju čini relativno kratkom intervencijom sa dokazano dugoročnim rezultatima..

Kako izgleda proces?

Nakon početne faze prikupljanja informacija, roditelji usvajaju vještine tijekom 3 faze. Terapeut roditelje uvježbava specifičnim vještinama koje oni tada provode sa svojom djecom. S obzirom da je odnos djeteta sa roditeljima njihov najvažniji odnos, promjene koje se događaju su dublje, trajne i efikasne.

Demonstracija susreta: Terapeut provodi individualni susret sa njihovim djetetom dok roditelji promatraju
 
Uvježbavanje vještina: Roditelji uče i uvježbavaju vještine strukturiranja, postavljanja granica, empatičkog slušanja i imaginarne igre
 
Provođenje posebne igre:  roditelji najprije provode posebnu igru sa terapeutom, a zatim sa vlastitm djetetom
 
Cijeli proces je pažljivo osmišljen i provođen, a vještine se uče korak po korak kako bi ih roditelji uspješno svladali i osjećali se ugodno i samopouzdano tijekom provođenja.

Što se dobiva ovom terapijom?

Smanjuju se emocionalni i ponašajni problemi kod djeteta,

Unapređuje se izražavanje emocija i njihova regulacija,

Bolje razumijevanje vlastitog djeteta i djetetovog razvoja općenito,

Prihvaćanje i razumijevanje djeteta,

Osjećaji topline i povjerenja u odnosu,

Unapređuje se razvoj djeteta (kognitivni, socijalni, emocionalni, govorno-jezični),

Povećaje se samopouzdanje,

Bolje razumjevanje važnosti igre, imaginacije i emocija,

Adekvatno postavaljanje granica,

Smanjenje osjećaja frustracije,

Unapređuju komunikacijske vještine.

Unapređuju se vještine rješavanja problema i konflikata,

Povećava se povjerenje u roditelje,

Efikasnija komunikacija,

Umirivanje,

Smanjuju se problemi u obitelji,

Jača se odnos i povezanost.

PODIJELI NA: